Tags Posts tagged with "nghiệp tham dâm háo sắc"

Tag: nghiệp tham dâm háo sắc

7 việc chỉ làm một lần nhất định sẽ gặp báo...

gặp báo ứng
Bài Học Cuộc Sống: Những cái gọi là buồn và hận, bi và khổ, phiền não và thất vọng, long đong lận đận và...