Trong chuyên mục

Tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ tát Quán...

Tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm có được bình an? Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, đức...