Trong Chuyên Mục

Các tuổi dính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu cần tránh...

Bảng tính Tam tai, Hoàng Ốc, Kim lâu, cách tính năm tam tai cho từng tuổi, cách tính tuổi kim lâu, cưới hỏi, làm nhà, sửa nhà, cách tính...

Nghệ Thuật Phật Giáo

Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát và Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đóa (Bodhisattva), dịch nghĩa “Giác hữu tình”, “Đạo chúng sinh”, cách dịch cũ là Cao sĩ,...

Chuyên mục Phật giáo Phật pháp

Phật pháp nhiệm mầu, người phật tử cần xem lịch sử phật giáo, các dòng nhánh phật giáo nam tông, phật giáo bắc tông, phật giáo cổ đại, giáo hội Phật giáo, nghe truyện kể phật giáo, nguồn gốc các pháp bảo nhà Phật, tổng hợp những bộ kinh phật quan trọng, chiêm nghiệm về nhân quả báo ứng, chuyển kiếp luyên hồi của Phật giáo, tìm hiểu sự tích các vị Phật, biết tu pháp căn bản thì cuộc sống sẽ an hưởng. Thích pháp tăng, thích phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật!!!