Tử vi tuổi Dậu năm 2018

Sự nghiệp của người tuổi Dậu năm 2018 Do chịu tác động từ sao Thái Tuế, năm nay sự nghiệp của người tuổi dậu vẫn không thực sự an nhiên, sung túc. Công việc có thành có bại, có khó khăn có thuận lợi, cần thuận theo tự nhiên, việc đến sẵn…