Cây thuốc bỏng chỉ chữa bỏng?

Cây thuốc bỏng có tên khoa học là Crassulaceae. Tác dụng đầu tiên của nó là chữa bỏng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Theo cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây thuốc bỏng còn có các tên gọi là sống đời,…