Từ ngày 08/07 âm lịch bắt đầu là ngày ‘xá tội vong nhân’ mọi người cần chú ý những ĐẠI KỊ này để…

Từ ngày 08/07 âm lịch bắt đầu là ngày “Xá Tội Vong Nhân” tất cả các vong đều được trở về nhà,bao gồm có cả vong cô hồn dạ quỷ Dân gian quan niệm, tháng 7 Âm lịch được gọi là “tháng cô hồn” hay tháng “mở cửa mả”. Tháng 7 Âm lịch theo truyền…

HÃY HỌC CÁCH TỰ BƯỚC ĐI MỘT MÌNH

1. Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến mấy vẫn luôn mỉm cười. 2. Khi một người không xứng đáng để bạn trân quý, thì hãy học cách buông bỏ. 3. Giữ càng chặt, thì mất càng nhiều. Bạn bốc…