Những lời Phật dạy về tình yêu thương

Những lời Phật dạy về tình yêu thương không ở đâu xa, trong chính bản thân mỗi người, hãy suy ngẫm, làm theo để cuộc đời ngày càng tươi sáng, thế giới thêm hòa bình. 1. “Hạnh phúc không đến với người không biết quý trọng những gì mình có”…