Kinh Phật giáo

Kinh Phật giáo
Tổng hợp và sắp xếp các bộ kinh Phật giáo đầy đủ từ cơ bản cho người mới bắt đầu học đến những bộ kinh Phật pháp nâng cao. Nghe giảng kinh phật được thuyết pháp phật giáo bởi các đại đức, thượng tọa trí tuệ và đức độ.

SÁM NIỆM PHẬT

Một lòng giữ niệm Di Ðà, Phật danh sáu chữ thật là rất cao.Năng trừ tám vạn trần lao, Người đời nên sớm hồi đầu mới...

Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp

Kính lạy Mười phương Phật Kính lạy Mười phương Pháp Kính lạy Mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn...

Kinh cầu nguyện – Bình an cho tâm hồn

Bài này không thuộc bên Mật mà thuộc bên Tịnh độ , thường hay được các Phật tử tụng đọc trong các đạo tràng...

Bài văn phát nguyện sám hối – Cầu siêu sản nạn...

Chúng con từ bao đời bao kiếp, vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục, nếu...

Bài khấn nguyện sám hối (Tụng đọc mỗi ngày)

Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản. Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ...

100 Bài kệ niệm Phật

Phải chăng những vần thơ đơn giản, mộc mạc mà mang đầy thi vị của các bậc cổ nhân, thấm đẫm nỗi lòng thiết...

Nghi Thức Siêu Độ Cho Thai Nhi Bị Hủy Diệt (Đã...

Nghi thức siêu độ cho thai nhi bị hủy diệt
NGHI THỨC SIÊU ĐỘ CHO THAI NHI BỊ HỦY DIỆT (Đã quá 49 ngày) (Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính....

Nghi Thức Cúng 49 Ngày: Siêu Độ Cho Thân Nhân

nghi thức cúng 49 ngày: cầu siêu cho thân nhân
Nghi Thức Cúng 49 Ngày: Siêu Độ Cho Thân Nhân Tịnh Tâm Trước Khóa Lễ: (Trước khi vào khóa lễ người chủ lễ (đại diện) ngồi...

KINH VU LAN BỒN

kinh vu lan bồn
KINH VU LAN BỒN (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam...

SÁM TỤNG VU LAN

đại hiếu mục kiền liên
SÁM TỤNG VU LAN 1 (Rằm tháng bảy) Ðệ tử chúng con, Vâng lời Phật dạy, Ngày rằm tháng bảy, Gặp hội Vu Lan, Phạm vũ huy hoàng, Ðốt hương đảnh...