Browsing Category

Ngẫm

Thú nhận về cái gọi là giàu vì bạn, sang vì vợ…

“Giàu vì bạn, sang vì vợ” ý muốn nói tới người phụ nữ đóng vai trò giữ lửa hôn nhân. “Giàu vì bạn, sang vì vợ” ý muốn nói tới người phụ nữ đóng vai trò giữ lửa hôn nhân. Người phụ nữ tinh tế, khéo léo, đảm đang chính là mẫu phụ nữ đàn ông…