Làm người, không ai có thể chưa từng mắc sai lầm: Hãy đọc 8 hạng người dưới đây để hiểu con người

Làm người, không ai có thể chưa từng mắc sai lầm. Có câu: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Sự cay đắng của lỗi lầm đôi khi không nằm ở thiệt hại vật chất, mà lại là ở áp lực tinh thần khi bị chỉ trích. Có…