“PHÚC-HỌA tại miệng” 5 khẩu nghiệp ĐÁNH MẤT tiền đồ, đừng dại dột mắc phải kẻo ÂN HẬN CẢ ĐỜI

khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người, dễ mắc và rất khó để thay đổi. Khẩu nghiệp (Nghiệp gây ra từ lời nói) là tội mà bất cứ ai cũng dễ mắc phải trong đời. Không phải ai cũng làm ra những chuyện thất đức nhưng lời nói thất đức thì…